Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Procedury - bezpieczeństwo

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU

W PRZEDSZKOLU

 

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, które są określone

w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie szkoły.

5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola o godz.830 przez rodziców bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani

o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).

7. Nauczyciel powinien widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

8. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki.

9. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzić czas atrakcyjnie i aktywnie.

10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

11. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i umiejętność dzielenia się nimi.

12. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje, ewentualnie ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek

i sprzętu, którym bawią się dzieci.

13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących

w grupie.

14. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

15. Podczas zajęć dodatkowych ( religia, j. angielski) nauczyciel przedszkola nie oddala się poza teren przedszkola i służy wsparciem w razie problemów wychowawczych.

16. Nauczyciele wchodzący do grupy zgłaszają wychowawcy koniec zajęć dodatkowych i przekazują opiekę nad wychowankami.

17. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się w szeregu lub parami i tak samo się przemieszczają.

18. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić wspomnianą już kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.

19. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

· Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;

· Zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

· Podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

· Zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący

i prokuraturę.

20. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej

                   szkole.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

.

.